سلطان سکه بایگانی – فراتحلیل نیوز
انتشار جزئیات محکومیت وحید مظلومین معروف به سلطان سکه 08 آذر 1397

انتشار جزئیات محکومیت وحید مظلومین معروف به سلطان سکه

دادستانی تهران برای تنویر افکار عمومی و در اجرای قانون مجازات اسلامی مفاد حکم دو مفسد اقتصادی را منتشر کرد