سلمان بایگانی – فراتحلیل نیوز
گفتگو با کارگردان «سلمان»/ کارهای سخت را دوست دارم 23 آبان 1400

گفتگو با کارگردان «سلمان»/ کارهای سخت را دوست دارم

کارهای سخت را دوست دارم و همیشه دنبال کارهای سخت رفته‌ام. من همیشه حریف کارهای سخت می‌شوم و فی‌نفسه این موضوع برایم جذاب است.