سلول بایگانی – فراتحلیل نیوز
سلول‌های بنیادی بند ناف درمان کدام درد‌های بدن می‌شوند؟ 21 مهر 1397

سلول‌های بنیادی بند ناف درمان کدام درد‌های بدن می‌شوند؟

مدیرعامل شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان درباره بیماری‌هایی که با استفاده از سلول‌های بنیادی خون بندناف قابل درمان هستند، توضیح داد.