سنگ اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
قلبی که دیگر نمی‌تپد ۰۷ آبان ۱۳۹۷
اصفهان قلب صنعت سنگ کشور؛

قلبی که دیگر نمی‌تپد

“رکود” صنایع اصفهان را یکی پس از دیگری به اغما می‌برد، صنعت سنگ هم از این قاعده مستثنی نیست و طی سال‌های اخیر کارخانه‌های سنگ بری زیادی تعطیل و کارگران بسیاری از کار بیکار شده‌اند.