سوابق اعضا شورا نگهبان بایگانی – فراتحلیل نیوز
آشنایی با گزینه‌های رئیسی برای شورای نگهبان 22 تیر 1398

آشنایی با گزینه‌های رئیسی برای شورای نگهبان

بر اساس آنچه قاضی‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، رئیس قوه قضائیه پنج حقوقدان را برای عضویت در شورای نگهبان معرفی کرده است.