سواد رسانه ای بایگانی – فراتحلیل نیوز
چند نکته درباره ارتباط سقوط دلار با «شبکه‌های اجتماعی» 16 مهر 1397
ادعای وزیر جوان تا چه حد قابل اعتناست؟

چند نکته درباره ارتباط سقوط دلار با «شبکه‌های اجتماعی»

موج ارتباط دادن سقوط دلار با شبکه‌های اجتماعی در شرایطی به راه انداخته شده است که اگر باید نقش مثبت این شبکه‌ها در سقوط دلار را بپذیریم بایستی نقش منفی آن در شش ماه اخیر را نیز در این تحلیل‌ها لحاظ کنیم.