سود بانکی بایگانی – فراتحلیل نیوز
دولت برای نجات بانک‌ها فرصت چندانی ندارد 26 آذر 1395
بانکداری بر لبه پرتگاه

دولت برای نجات بانک‌ها فرصت چندانی ندارد

بانک صادرات و زیان‌ هزار میلیاردی آن تنها یک گوشه از مشکلات نظام بانکی کشور است که هنوز ژرفای آن مشخص نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد چه بسا در صورت شفاف شدن کل کسری نظام بانکی، سرمایه اسمی آن‌ها به طور کامل از بین برود.