سپاهن بایگانی – فراتحلیل نیوز
مجروح شدن ۱۵۰ هوادار پس از پایان بازی جنجالی سپاهان و پرسپولیس 09 خرداد 1398

مجروح شدن ۱۵۰ هوادار پس از پایان بازی جنجالی سپاهان و پرسپولیس

مسؤول منطقه غرب اصفهان اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مصدوم شدن ۱۵۰ هوادار پس از دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس خبرداد.