سپرده بایگانی – فراتحلیل نیوز
استقبال دارندگان ارز از سپرده‌گذاری ارزی ۲۷ مهر ۱۳۹۷

استقبال دارندگان ارز از سپرده‌گذاری ارزی

نوسانات نرخ برخی از دارندگان ارز را برای فروش یا نگهداری ارزهای خود مردد کرده و به همین دلیل، اکنون سپرده‌گذاری ارزی در بانکها با شرایط جدیدی که اعلام شده، نظر بسیاری را به خود جلب کرده است.