سکته بایگانی – فراتحلیل نیوز
زنان بیشتر در معرض سکته مغزی، پارکینسون و زوال عقل هستند 19 مهر 1397
براساس مطالعه جدید محقق ایرانی در هلند

زنان بیشتر در معرض سکته مغزی، پارکینسون و زوال عقل هستند

یک مطالعه به سرپرستی “کامران اکرام” روی بیش از ۱۲ هزار نفر طی ۲۶ سال نشان داد که زنان در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سکته مغزی، دمانس یا پارکینسون در طول عمر خود هستند.