سیاح بایگانی – فراتحلیل نیوز
بزرگ‌ترین خیانت به اقتصاد مقاومتی 01 بهمن 1397

بزرگ‌ترین خیانت به اقتصاد مقاومتی

با وجود اهمیت حیاتی تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان برای ایران، برخلاف تصور و شعارها، آنچه در عمل در حال وقوع است، نه تشویق واحدهای تولیدی دانش‌بنیان، بلکه سرکوب و لگدمال کردن انگیزه‌ها و توانایی‌های آن‌هاست.