سیاست شیعه بایگانی – فراتحلیل نیوز
رفتار سیاسی حضرت زهرا (س) در قالب گریه و وصیت سیاسی 19 دی 1398

رفتار سیاسی حضرت زهرا (س) در قالب گریه و وصیت سیاسی

نگاهی سطحی به وصیّت سیاسی حضرت زهرا (س) نشان می دهد که وصیّت به مخفی بودن قبر و تدفین ایشان چیزی جز یک مسئله سیاسی نیست؛ در واقع، حضرت با این وصیّت دو نکته را گوشزد کردند