سید الشهدا بایگانی – فراتحلیل نیوز
حل مشکلات کشور با راهکار سیاسی خطاست/ نیاز به پیام عاشورا بیش از هر زمانی 25 شهریور 1397
تولیت آستان قدس رضوی:

حل مشکلات کشور با راهکار سیاسی خطاست/ نیاز به پیام عاشورا بیش از هر زمانی

تولیت آستان قدس رضوی گفت: همه مشکلات راهکار دارد اما برخی می‌خواهند مشکل اقتصادی را با راهکار سیاسی حل کنند و این راهکار خطاست، مشکل فقر، بیکاری و مسکن راهکار در درون کشور دارد.