سید یحیی صفوی بایگانی – فراتحلیل نیوز
دولت از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی حمایت کند/دولت همانند دریاچه ارومیه، به زاینده‌رود هم توجه کند 23 شهریور 1395
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در اصفهان:

دولت از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی حمایت کند/دولت همانند دریاچه ارومیه، به زاینده‌رود هم توجه کند

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه باید نگاه دولت نسبت اصفهان در برنامه ششم نگاه بهتری باشد، گفت: دولت از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی حمایت کند.