سیمرغ بایگانی – فراتحلیل نیوز
اسم «مسخره باز» برازنده شماست! ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
اعتراض یک هنرمند افغانستانی به همایون غنی زاده؛

اسم «مسخره باز» برازنده شماست!

امیدوارم آنقدر موفق باشید که برای نمایش دادن خودتان از رنج های دیگران مایه نگذارید. عکس پر افتخارتان را اینجا نمی گذارم که به نظرم عنوان فیلمتان از هر چی به خود شما برازنده تر است.