سینما مذهبی بایگانی – فراتحلیل نیوز
سینمای دینی دقیقا چیست؟ 12 تیر 1398

سینمای دینی دقیقا چیست؟

سینمای دینی دارای حوزه مشخص و معینی است که هر مفهوم و مصداقی را شامل نمی‌شود و از سوی دیگر بازنماینده صرف مظاهر فرهگ و تمدن اسلامی نیست.