شارجه بایگانی – فراتحلیل نیوز
ردپای «بن زاید» در ترور فرزند حاکم شارجه در لندن 06 مرداد 1398
الاخبار فاش کرد؛

ردپای «بن زاید» در ترور فرزند حاکم شارجه در لندن

یک رسانه عرب زبان با اشاره به مرموز بودن مرگ خالد بن سلطان فرزند حاکم شارجه در انگلیس، به زوایای پرونده و دست داشتن محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی در ترور وی پرداخته است.