شاندیز بایگانی – فراتحلیل نیوز
نگرانی از تکرار پدیده‌ها به سبک شاندیز 15 مرداد 1398

نگرانی از تکرار پدیده‌ها به سبک شاندیز

پرونده متهمان پدیده شاندیز پس از سه سال در روزهای اخیر به سرانجام رسید و مجموعا متهمان پرونده به ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند.