شاهین شهر بایگانی – فراتحلیل نیوز
رئیسعلی دلواری و میرزا کوچک‌خان هم با تعریف FATF تروریست حساب می‌شوند 21 مهر 1397
حاجی:

رئیسعلی دلواری و میرزا کوچک‌خان هم با تعریف FATF تروریست حساب می‌شوند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که رئیسعلی دلواری و میرزا کوچک خان هم با تعریف FATF تروریست هستند گفت: تصویب CFT مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی هست که هرگونه سلطه بیگانگان بر منابع اقتصادی کشور را ممنوع کرده است.