شبکه افق بایگانی – فراتحلیل نیوز
«افق» شبکه تراز اول کشور خواهد شد/ تلویزیون قدر آوینی را ندانست 15 شهریور 1395
نادر طالب زاده:

«افق» شبکه تراز اول کشور خواهد شد/ تلویزیون قدر آوینی را ندانست

نادر طالب زاده از حامیان معنوی شبکه افق درباره آن بیان کرد که با انجام اصلاحاتی این شبکه تا یک سال دیگر شبکه تراز اول کشور خواهد بود.