شبیخون فرهنگی بایگانی – فراتحلیل نیوز
شبیخون فرهنگی به روش مانکن های خیابانی 06 شهریور 1395
دادستان تهران اضهار کرد: 99 درصد لباس‌های نامتعارف تولید داخل کشور است

شبیخون فرهنگی به روش مانکن های خیابانی

دادستان تهران ضمن ارائه‌ توضیحاتی در خصوص ورود، تولید و عرضه پوشاک و البسه خلاف عفت عمومی، مقابله با این پدیده را مستلزم برخورد با منشا اصلی آن‌ها دانست.