شرایط ظهور بایگانی – فراتحلیل نیوز
برای زمینه‌سازی ظهور باید آماده بود 09 فروردین 1400
آیت الله سید ابولحسن مهدوی :

برای زمینه‌سازی ظهور باید آماده بود

عضو مجلس خبرگان رهبری : بر اساس روایات دینی افضل اعمال انتظار فرج است و حاکی از آن است که باید در این مسیر و برای سربازی امام زمان (عج) در خود آمادگی ایجاد کنیم.