شرح دعای عرفه بایگانی – فراتحلیل نیوز
جایگاه نیازهای دنیایی در مضامین دعای امام حسین(ع) کجاست؟ 20 مرداد 1398

جایگاه نیازهای دنیایی در مضامین دعای امام حسین(ع) کجاست؟

قیام امام حسین علیه السلام علیه حکومت ظالم و غاصب، قیامی تربیتی است که اندیشه و ذهن انسان‌ها را در طول تاریخ مورد هدف قرار داده و آن‌ها را با اصول اساسی اسلام آشنا می‌کند.