شفافیت ارانماینده مجلس بایگانی – فراتحلیل نیوز
طرح «شفافیت رای نظام تقنینی» چیست؟/ جزئیات نظرات موافق و مخالف طرح 08 مهر 1398

طرح «شفافیت رای نظام تقنینی» چیست؟/ جزئیات نظرات موافق و مخالف طرح

نمایندگان مجلس که در هفته‌های قبل به یک فوریت طرح شفافیت آرای خود رای نداده بودند؛ حالا در طرح جدید به شرط شفافیت آرای تمام نهادهای تصمیم‌گیر، حاضر شدند نخستین گام را در روشن شدن آرای خود بردارند.