شلاق بایگانی – فراتحلیل نیوز
خدای مهربان چگونه حکم به سنگسار و شلاق انسان ها داده است؟ 13 مهر 1397

خدای مهربان چگونه حکم به سنگسار و شلاق انسان ها داده است؟

خدای مهربان چگونه حکم به سنگسار و شلاق انسان ها داده است؟ حوزه/ از دیدگاه مکتب حیات‏بخش اسلام، انسان یک حیوان علف‏خوار یا گوشت‏خوار نیست که تنها هدف از آفرینش او اصطبل و علف باشد. انسان برای هدف بزرگی آفریده شده که هر چه مزاحم رسیدن او به آن هدف والاست، باید از میان برداشته شود و تنظیم مجازات‏های حدی در کنار دیگر مجازات‏های اسلامی بر اساس همین جهان‏بینی است.