شمال بایگانی – فراتحلیل نیوز
روحانی هم برود شمال! 07 اسفند 1398
ریش و قیچی دست قالیباف؛

روحانی هم برود شمال!

آنچه که زیدآبادی درباره صعوبت شرایط رسم کرده است هرگز از آنچه قالیباف در نیروی انتظامی و یا در شهرداری تهران به ارث برد؛ سخت‌تر نیست.