شمس الدین حسینی بایگانی – فراتحلیل نیوز
دولت یازدهم سر سفره دولت قبل نشسته/ ادعای “خزانه خالی” از اساس کذب بود 14 شهریور 1395
پاسخ وزیر اقتصاد دولت قبل به نقدهای دولتمردان یازدهم:

دولت یازدهم سر سفره دولت قبل نشسته/ ادعای “خزانه خالی” از اساس کذب بود

سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم در پاسخ به برخی نقدهای دولتمردان یازدهم با بیان اینکه این دولت سر سفره دولت قبل نشسته، ادعای “خزانه خالی” را از اساس کذب دانسته گفت: تناقض زیادی در حوزه حرف و عمل مقامهای دولت یازدهم وجود دارد.