شهدای سپاه اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
اصفهان با ۲۷ خورشید آماده حماسه ۲۵ آبانی دیگر… ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
وداعی که آغازی دوباره است

اصفهان با ۲۷ خورشید آماده حماسه ۲۵ آبانی دیگر…

اگر ۲۵ آبان سال ۶۱ کاروانی با حجم پیکرهای پاک ۳۷۰ شهید را به اصفهان آوردند و خون غیرت این شهر را چنان به جوش‌ آوردند که همان روز جمعیتی عظیم برای جهاد و دفاع از وطن اعلام آمادگی کرد، در دومین گام انقلاب، بخشی از جمعیت رویش‌های نوجوان و جوان انقلابی، در شب وداع با شهیدان برای ادامه راه شهدا حضور پیدا کرده‌اند.