شهدای سپاه بایگانی – فراتحلیل نیوز
هر چه کرد آن «آشنا» کرد! 27 بهمن 1397

هر چه کرد آن «آشنا» کرد!

آقای آشنا در این نوشته کوتاه، حکم اسلامی قصاص را که در تمامی ادیان الهی نیز وجود دارد و به تعبیر قرآن کریم «حیات‌آفرین» است، انکار کرده‌اند