شهدا هسته ای بایگانی – فراتحلیل نیوز
همسر شهید بودم ولی بازجویی شدم! 07 بهمن 1395
گپ و گفت با شهره پیرانی؛

همسر شهید بودم ولی بازجویی شدم!

در یکی از روزهای زمستان مهمان خانه همسر شهید رضایی‌نژاد شدیم تا خانم پیرانی از حال‌وروز خود و آرمیتا پس از رفتن مرد خانه بگوید.