شهرضا بایگانی – فراتحلیل نیوز
شهرضا رتبه سوم تولید عسل در اصفهان را داراست 25 شهریور 1397

شهرضا رتبه سوم تولید عسل در اصفهان را داراست

رییس شبکه دامپزشکی شهرضا گفت : این شهرستان سالانه با بیش از ۴۰۰ تن عسل، رتبه سوم تولید این محصول در استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.