شهرک صنعتی اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
بیشترین فشار مالیاتی بر استان اصفهان وارد شده است 24 اردیبهشت 1398

بیشترین فشار مالیاتی بر استان اصفهان وارد شده است

در نشست استاندار اصفهان با صنعتگران و فعالان اقتصادی شهرک صنعتی رازی شهرضا عنوان شد که بعد از تهران بیشترین فشار مالیاتی بر استان اصفهان وارد شده است.