شهید رضاییان نژاد بایگانی – فراتحلیل نیوز
همسر شهید بودم ولی بازجویی شدم! ۰۷ بهمن ۱۳۹۵
گپ و گفت با شهره پیرانی؛

همسر شهید بودم ولی بازجویی شدم!

در یکی از روزهای زمستان مهمان خانه همسر شهید رضایی‌نژاد شدیم تا خانم پیرانی از حال‌وروز خود و آرمیتا پس از رفتن مرد خانه بگوید.