شهید فتنه بایگانی – فراتحلیل نیوز
نهمین حضور انقلابی در میدان انقلاب اصفهان/ تجلیل از خانواده شهید مدافع امنیت+تصاویر 09 دی 1397
در سالگرد 9 دی انجام شد

نهمین حضور انقلابی در میدان انقلاب اصفهان/ تجلیل از خانواده شهید مدافع امنیت+تصاویر

۹ سال از نهمین روز دی ماه سال ۸۸ می‌گذرد، سالی که قطار انقلاب از یکی از سخت‌ترین پیچ‌های مسیر حق خود گذر کرد و در ایستگاه بعد عده‌ای که ریل‌های انقلاب را به سمت لبه پرتگاهی عمیق هدایت می‌کردند از این انقلاب برای همیشه پیاده شدند؛ در سالگرد درهم تنیده شدن دشمنان داخلی و خارجی و فتنه انگیزان مردم غیور اصفهان برای بیعت دوباره با صاحب این مملکت و نگاهدار اصلیش گرد هم آمدند.