شهید مرادی بایگانی – فراتحلیل نیوز
شهید مدافع حرمی که ‌تشنه شهادت بود 30 دی 1397

شهید مدافع حرمی که ‌تشنه شهادت بود

سجاد مرادی‌ یکی از ‌‌شهدای مدافع حرمی است ‌که آنقدر تشنه شهادت بود و دلش بیقرار که در نهایت در نبرد با تکفیری‌ها و تروریست‌های داعش شربت شهادت نوشید