شهید مرادی بایگانی – فراتحلیل نیوز
شهید مدافع حرمی که ‌تشنه شهادت بود ۳۰ دی ۱۳۹۷

شهید مدافع حرمی که ‌تشنه شهادت بود

سجاد مرادی‌ یکی از ‌‌شهدای مدافع حرمی است ‌که آنقدر تشنه شهادت بود و دلش بیقرار که در نهایت در نبرد با تکفیری‌ها و تروریست‌های داعش شربت شهادت نوشید