شورای امنیت بایگانی – فراتحلیل نیوز
مجلس نمایندگان آمریکا درصدد محکوم کردن قطعنامه ضداسرائیلی شورای امنیت است ۱۴ دی ۱۳۹۵

مجلس نمایندگان آمریکا درصدد محکوم کردن قطعنامه ضداسرائیلی شورای امنیت است

مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه هفته جاری درباره قطعنامه‌ای با محتوای محکومیت قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه شهرک سازی های رژیم صهیونیستی رای گیری می کند.