شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی بایگانی – فراتحلیل نیوز
برخی از بندهای برنامه ششم خطرناک است/ امکان ترور بیولوژیکی با استفاده از محصولات تراریخته وجود دارد 23 مهر 1395
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در اصفهان:

برخی از بندهای برنامه ششم خطرناک است/ امکان ترور بیولوژیکی با استفاده از محصولات تراریخته وجود دارد

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی گفت: همین اعتمادی که در برجام به آمریکا کردیم اکنون وزارت جهاد کشاورزی به بنیاد جهانی غذا کرده است، اگر به اسم محصولات تراریخته یک ترور بیولوژیکی گسترده اتفاق بیافتد چه کسی جوابگوست.