شورای عالی فضای مجازی بایگانی – فراتحلیل نیوز
کم‌سوادی دانش‌آموزان ارمغان حضور بی‌برنامه در فضای مجازی 12 مهر 1395
شورای عالی فضای مجازی همچنان منفعل است

کم‌سوادی دانش‌آموزان ارمغان حضور بی‌برنامه در فضای مجازی

گزارش وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۳ نشان می‌دهد از مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموزی که در امتحان نهایی شرکت کرده‌اند، بیش از ۸۰ درصد دانش‌آموزان با میانگین نمره ۱۲ قبول شدند.