شورای هیئت‌های مذهبی اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
اجلاسیه پیرغلامان حسینی به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود 24 آبان 1395
رئیس شورای هیئت‌های مذهبی اصفهان:

اجلاسیه پیرغلامان حسینی به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهر اصفهان از برگزاری اجلاسیه پیرغلامان و خادمان حسینی با حضور پیرغلامان و خادمان حسینی داخلی و خارجی به میزبانی اصفهان خبر داد.