شکایت بین الملل بایگانی – فراتحلیل نیوز
تصمیم‌های دیوان لاهه باید اجرا شوند / فقط در موارد نادری شاهد عدم اجرایی شدن آن توسط برخی کشورها بوده‌ایم / موضوع شکایت جدید تهران از واشنگتن، «تحریم» نیست؛ احکام ۶۰ میلیارد دلاری دادگاه‌های آمریکا و مسدود شدن اموال ایران برخلاف پیمان مودت است 25 مهر 1397
یکی از وکلای ایران در لاهه:

تصمیم‌های دیوان لاهه باید اجرا شوند / فقط در موارد نادری شاهد عدم اجرایی شدن آن توسط برخی کشورها بوده‌ایم / موضوع شکایت جدید تهران از واشنگتن، «تحریم» نیست؛ احکام ۶۰ میلیارد دلاری دادگاه‌های آمریکا و مسدود شدن اموال ایران برخلاف پیمان مودت است

ژان رمی دومستر، یکی از وکلای هیات نمایندگی ایران در دیوان بین المللی دادگستری درباره شکایت جدید ایران از آمریکا می گوید: آنچه که در این دادگاه از سوی ایرانی‌ها مطرح شده این است که آمریکا برای «اشخاص حقوقی ایران» احترامی قائل نشده است یعنی اموال منقول و غیرمنقول این شرکت‌ها توسط آمریکا مسدود و توقیف شده‌اند.