شیخ الاسلامی آل آقا بایگانی – فراتحلیل نیوز
پاسخ به ۱۰ سؤال کلیدی از پرونده پتروشیمی 21 اسفند 1397

پاسخ به ۱۰ سؤال کلیدی از پرونده پتروشیمی

در شرایط جنگ اقتصادی که نظام سلطه خیانت جنگی فقط دادن گرای مواضع نیروهای خودی نیست، بلکه خیانت بزرگ‌تر ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی و زدن جیب ملت است.