شیلا خداد بایگانی – فراتحلیل نیوز
هوچی‌گری شیلاخداداد از انتشار یک لیست 11 آذر 1397

هوچی‌گری شیلاخداداد از انتشار یک لیست

شیلا خداداد به انتشار لیست اسامی هنرمندانی که فرزندان‌شان را در خارج از کشور به دنیا آورده‌اند، واکنش نشان داد.