صخره نوردی بایگانی – فراتحلیل نیوز
علیپور به مدال برنز رسید 29 مهر 1397
جام جهانی سنگ نوردی

علیپور به مدال برنز رسید

رضا علیپور در جام جهانی سنگ نوردی چین توانست به مدال برنز دست پیدا کند.