صربستان بایگانی – فراتحلیل نیوز
دفاع مجله اصلاح طلب از حقارت رئیس جمهور صربستان! 23 شهریور 1399

دفاع مجله اصلاح طلب از حقارت رئیس جمهور صربستان!

یک نشریه زنجیره‌ای در اقدامی عجیب، از رفتار حقیرانه رئیس‌جمهور صربستان در مقابل ترامپ تمجید کرد.