صعنت خودروسازی بایگانی – فراتحلیل نیوز
عقبگرد صنعت خودروسازی کشور پس از نیم قرن فعالیت +عکس 19 شهریور 1395

عقبگرد صنعت خودروسازی کشور پس از نیم قرن فعالیت +عکس

این روزها در حالی شاهد رونمایی از خودروهای مونتاژ فرانسوی هستیم که تجربه نیم قرنی صنعت خودروسازی کشور نشان می‌دهد مونتاژکاری راه نجات این صنعت نخواهد بود.