صفدر حسینی بایگانی – فراتحلیل نیوز
چه کسی به اتهامات صفدر حسینی و دخترش رسیدگی می‌کند؟ 29 شهریور 1395
عیار واقعی اصلاحات؛

چه کسی به اتهامات صفدر حسینی و دخترش رسیدگی می‌کند؟

معلوم نیست چه کسی در این کشور به اتهامات پدر فاطمه حسینی و سو استفاده‌ دختر وی از تریبون مجلس رسیدگی می‌کند؛ اصلاحات لال شده است، دولت به بیانیه اکتفا می‌کند و در این بین از همه تأسف‌بارتر و خنده‌دارتر، حمایت رئیس مجلس از فاطمه حسینی بود.