صفر پول بایگانی – فراتحلیل نیوز
رای منفی فعالان اقتصادی به حذف صفر از پول ملی 02 شهریور 1398

رای منفی فعالان اقتصادی به حذف صفر از پول ملی

فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به عدم ثبات اقتصادی و تورم بالا زمینه برای حذف صفر از پول ملی کشور در حال حاضر مساعد نیست.