صفر پول بایگانی – فراتحلیل نیوز
رای منفی فعالان اقتصادی به حذف صفر از پول ملی ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

رای منفی فعالان اقتصادی به حذف صفر از پول ملی

فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به عدم ثبات اقتصادی و تورم بالا زمینه برای حذف صفر از پول ملی کشور در حال حاضر مساعد نیست.