صلح امام حسن بایگانی – فراتحلیل نیوز
آقای روحانی! صلح امام حسن(ع) نتیجه خیانت خواص بود/ مردم انتظار کار دارند نه تحریف تاریخ! ۲۴ مهر ۱۳۹۹
جبران خسارات برجام اینگونه ممکن است؟

آقای روحانی! صلح امام حسن(ع) نتیجه خیانت خواص بود/ مردم انتظار کار دارند نه تحریف تاریخ!

متأسفانه رئیس‌جمهور بار دیگر برای اقناع‌سازی افکار عمومی به تحریف وقایع تاریخی صدر اسلام روی آورد.