صنعت برق بایگانی – فراتحلیل نیوز
مصوبه عجیب جیب به جیب دولت و وزارت نیرو/ برق از پرداخت یارانه نقدی معاف نیست 07 مهر 1395

مصوبه عجیب جیب به جیب دولت و وزارت نیرو/ برق از پرداخت یارانه نقدی معاف نیست

با وجود اینکه وزیر نیرو از معاف شدن صنعت برق از پرداخت یارانه نقدی خبر داده بود، طبق مصوبه جدید هیئت وزیران، صنعت برق از پرداخت یارانه نقدی معاف نیست و فقط تا پایان سال ۹۵ به همان میزان، ردیف جایگزینی برای جبران پرداختهای صنعت برق دیده شده است.