صنعت ماشین سازی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ایران در رنکینگ جهانی کیفیت خودرو در آخر جدول قرار گرفت ! 12 شهریور 1395

ایران در رنکینگ جهانی کیفیت خودرو در آخر جدول قرار گرفت !

نتایج ارزیابی‌ها نشان‌دهنده جایگاه پایین ایران در رنکینگ جهانی کیفیت اولیه خودروهای تولیدی در جهان است. صنعت خودروی ایران حتی جایگاهی پایین‌تر از صنعت خودروی نوپای چین دارد.